top of page

Sloopadvies:
Expertise en preventie in de bouwsector

Het doel van Advies- & Bouwmanagement Bruneel is het voorkomen van geschillen door heldere en duidelijke contractuele bepalingen en communicatie. We hanteren een grondige aanpak in evalueren van prijsvragen aannemers sloopwerken, bij aanstelling aannemers, begeleiding van de werf in uitvoering, werfvergaderingen en nazicht en goedkeuring vorderingsstaten

demolition-control-supervisor-and-foreman-discussi-2023-08-07-20-38-51-utc.jpg
shutterstock_2184855907_edit.jpg

Contractuele en
technische duidelijkheid 

Een sleutelaspect van ons advies is het zorgen voor heldere technische omschrijvingen en gedetailleerde plannen. Dit omvat een grondige technische beschrijving van de werkzaamheden, de gebruikte materialen, en een gedetailleerde meetstaat. Daarnaast leggen we de nadruk op het opstellen van duidelijke aannemingsovereenkomsten, die de rechten en plichten van alle betrokken partijen ondubbelzinnig vastleggen.

demolition-of-a-building-with-excavator-2022-12-17-03-46-32-utc_edited.jpg

Betrokkenheid en expertise

Onze expertise strekt zich uit over diverse aspecten van de bouw, waaronder kostencalculatie, bouwtechniek en projectmanagement. We bieden ondersteuning bij de opmaak van lastenboeken en meetstaten, onderhandelingen met onderaannemers, en het opstellen van bouwkostenbegrotingen. Onze betrokkenheid bij uw project biedt zekerheid in elke fase, van planning tot evaluatie na voltooiing.

bottom of page