top of page

Elektrische keuring bij verkoop:
Cruciaal voor veiligheid en conformiteit

Een elektrische keuring is essentieel voor het waarborgen van de veiligheid in uw woning. Deze keuring verkleint de kans op brandgevaar en lichamelijke letsels en wordt uitgevoerd door erkende professionals volgens de laatste versie van het AREI.

female-worker-inspecting-electric-systems-2021-09-24-04-15-41-utc.jpg
Electronisch circuit

Wanneer is een elektrische keuring noodzakelijk? 

Voor installaties van vóór 1 oktober 1981 is een keuring nodig bij belangrijke wijzigingen, het verzwaren van aansluitingen, of bij de overdracht van eigendom na 1 juli 2008, tenzij er al een geldig gelijkvormigheidsverslag aanwezig is. Voor installaties na 1 oktober 1981 geldt dat een erkend organisme een gelijkvormigheidscontrole moet uitvoeren voor nieuwe installaties, bij significante wijzigingen, of bij het verzwaren van aansluitingen.

Zonnepanelen

Uitvoering en regelgeving van de keuring

De elektrische keuring wordt zorgvuldig uitgevoerd conform het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Dit zorgt ervoor dat uw elektrische installatie veilig en volgens de huidige normen functioneert. Na de initiële keuring zijn periodieke controles elke 25 jaar vereist om de veiligheid en conformiteit van de installatie te blijven garanderen.

bottom of page