top of page

Controlebezoek en -verslag
Essentieel voor veilige sloopwerken

Controle tijdens en na sloopwerken is cruciaal, vooral wanneer asbest aanwezig is. ABMB zorgt voor een deskundige controle door een bij Tracimat aangesloten sloopdeskundige, garanderend dat de sloopwerken veilig en volgens de regels verlopen.

Architect op bouwplaats
image_edited.jpg
shutterstock_2184855907_edit.jpg

Het belang van het controlebezoek

Een controlebezoek door een deskundige is noodzakelijk om te verzekeren dat de verwijdering van asbesthoudende materialen correct is uitgevoerd. Dit bezoek helpt vertragingen te voorkomen en waarborgt de veiligheid op de werf.

demolition-of-a-building-with-excavator-2022-12-17-03-46-32-utc_edited.jpg

Controleverslag volgens standaardprocedure 

Het controleverslag, voortvloeiend uit het controlebezoek, wordt nauwgezet opgesteld volgens de standaardprocedure 'Opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag'. Dit verslag is een essentieel onderdeel van het sloopproces en dient voor de aanvraag van een verwerkingstoelating.

bottom of page