top of page
demolition-of-a-building-with-excavator-2022-12-17-03-46-32-utc.jpg

PRIVACY & COOKIES

Privacy Statement

Advies- & Bouwmanagement Bruneel Comm. V. verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Henk Bruneel, zaakvoerder van A.B.M.B. op info@abmb.biz .
 

Verwerkingsdoeleinden

Advies- & Bouwmanagement Bruneel Comm. V. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). In het kader van onze werkopdrachten (opmaak asbestinventarissen, sloopopvolgingsplannen, energieprestatiecertificaten, afkoppelingsadviezen ,…) krijgen we dikwijls inzage in persoonsgegevens via onze opdrachtgevers van hun klanten/huurders/… die zij bijhouden. In veel gevallen moeten we ook een afspraak maken voor een plaatsbezoek alvorens een opdracht uit te voeren. Persoonsgegevens verkregen via onze opdrachtgevers worden niet bijgehouden voor het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame. Van de opdrachtgevers waarvan Advies- & Bouwmanagement Bruneel Comm. V. inventarissen opmaakt, houdt Advies- & Bouwmanagement Bruneel Comm. V. alle gegevens bij dat het nodig heeft om deze job naar behoren uit te voeren bvb. klanten en facturatiegegevens, … . Deze worden steeds in een beveiligde toepassing opgeslagen.

 

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.- Hetzij expliciete toestemming - Hetzij noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst - Hetzij noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting - Hetzij noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Advies- & Bouwmanagement Bruneel Comm. V. verbonden zijn of met enige andere partner van Advies- & Bouwmanagement Bruneel Comm. V. Advies- & Bouwmanagement Bruneel Comm. V. garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De gegevens van onze opdrachtgevers worden 10 jaar bewaard – of langer indien wettelijk bepaald – na de laatste opdracht.

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@abmb.biz

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Advies- & Bouwmanagement Bruneel Comm. V. gebruikt enkel technische en functionele cookies die geen inbreuk maakt op uw privacy.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

bottom of page