Elektrische keuring bij verkoop

Keuring van een elektrische installatie

Een keuring van uw huishoudelijke elektrische installatie is dient om uw veiligheid te garanderen en uw woning te beschermen. Dankzij deze keuring beperkt u namelijk de kans op brand door een slecht werkende installatie en op lichamelijke letsels. De elektrische controle wordt uitgevoerd door erkende experten volgens de bepalingen van de meest recente versie van het AREI, het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.

In welke gevallen moet een installatie gecontroleerd worden door een erkend organisme ?

Voor de installaties in dienst gesteld vóór 1 oktober 1981 :

    • bij belangrijke wijzigingen of uitbreidingen;
    • bij iedere aanvraag tot verzwaring van de aansluiting;
    • bij iedere overdracht van eigendom na 1 juli 2008, waarvan de elektrische installatie niet gedekt is door een gelijkvormigheidsverslag gebaseerd op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.).

Voor de installaties of deel van de installatie in dienst gesteld na 1 oktober 1981 :

    • een erkend organisme moet een gelijkvormigheidscontrole uitvoeren :

- vóór de aansluiting van een nieuwe installatie;

- bij belangrijke wijzigingen of uitbreidingen;

- bij iedere aanvraag tot verzwaring van de aansluiting.

    • nadien is een periodieke controle door een erkend organisme uit te voeren om de 25 jaar !

Meer informatie ?

FOD Economie

Algemene Directie Energie

Koning Albert II-laan 16, 1000 BRUSSEL