Tracimat - Sloopopvolgingsplannen

Tracimat attesteert selectieve sloopproces via een uitgewerkt traceerbaarheidssysteem. Er wordt nagegaan wat er gebeurt met de afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloop- en afbraakwerken. Hierbij staat een sterk doorgedreven ketenintegratie voorop, worden de milieurisico’s bij sloop- en afbraakwerken beperkt, de verspreiding van gevaarlijke afvalstoffen naar de omgeving vermeden en komen zuiverdere afvalstromen vrij die hoogwaardigere recyclage mogelijk maken.

De expertise van de aangesloten deskundige is op minstens 2 momenten vereist in de traceerbaarheidsprocedure van Tracimat:

(1) Sloopopvolgingsplan

Bij de opmaak van het sloopopvolgingsplan.

Wanneer er werken worden uitgevoerd aan bouwkundige constructies of infrastructuur waarbij puin vrijkomt voor afvoer naar (of verwerking ter plaatse door) een vergunde breker, is een confromverklaard sloopopvolgingsplan de eerste stap in de traceerbaarheidsprocedure om dit puin als laagmilieurisicoprofiel te kunnen aanbieden bij de breker. Hierdoor kan het puin tegen een lagere kostprijs verwerkt worden, en vermijdt de bouwheer hoog oplopende meerkosten.

(2) Controlebezoek en controleverslag

Indien het project de (gedeeltelijke) afbraak of renovatie betreft van een gebouw met een bouwvolume van meer dan 1000 m³ of de afbraak of renovatie van een brug en/of tunnel, dient er na de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen een controlebezoek uitgevoerd te worden. Dit controlebezoek (en bijhorend controleverslag) wordt uitgevoerd door een bij Tracimat aangesloten deskundige.