Sloopinventaris Afvalstoffen

VLAREMA artikel 4.3.3 (Duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen)

Sinds 1 mei 2009 is elke bouwheer verplicht om een sloopinventaris te maken van alle gevaarlijke en niet-gevaarlijke afbraakmaterialen die vrijkomen bij de sloop of ontmanteling van gebouwen.

Het gaat om gebouwen met een volume van meer dan 1.000 kubieke meter. Ze moeten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn geweest voor een niet-residentiële functie. De inventaris moet worden opgesteld door een deskundige. De houder van de stedenbouwkundige vergunning moet hem aanstellen vóór de toewijzing van de sloopwerkzaamheden.

Het formulier ‘sloopinventaris afvalstoffen’ moet verschillende gegevens bevatten: de identificatie van de werf en de bouwheer, de lijst van alle verwachte gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen met hun benaming, de EURAL-code, de vermoedelijke tonnages en/of volumes, de locaties en de verschijningsvormen van de afvalstoffen. Dankzij de sloopinventaris kunnen sloopbedrijven een meer gerichte offerte opstellen. De inventaris vergemakkelijkt ook de opvolging van de vrijkomende afvalstromen.

Vóór dat de bouwheer de sloop- of ontmantelingswerken kan toewijzen, moet hij de ingevulde sloopinventaris afvalstoffen bezorgen aan de veiligheidscoördinator en aan de uitvoerder van de werken. Na de start van de afbraakwerken volgt de aangestelde deskundige de afvalstromen. Hij doet dat aan de hand van transportdocumenten, aanvaardings- en verwerkingscertificaten.

Kopieën van de transportdocumenten en de aanvaardingsbonnen van de afgevoerde afvalstoffen moet de deskundige vóór de oplevering bezorgen aan de houder van de stedenbouwkundige vergunning. Hij moet die documenten vijf jaar lang bijhouden.

De deskundigen van A. B. M. B. kunnen voor u een sloopinventaris opmaken. Vaak wordt zo’n inventaris gecombineerd met een asbestinventaris.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Opleiding Bouw- en sloopafval

A. B. M. B. volgde de opleiding Bouw- en Sloopafval georganiseerd door ORI en CASO.

Het waren intensieve opleidingsdagen over selectief slopen en het opstellen van een afvalstoffeninventaris.

Na een praktijkoefening ontvingen wij een opleidingsattest, ook goedgekeurd door VMC vzw.

Ori Academie

Attesten Module Sloopafval

Henk Bruneel - Advies- en Bouwmanagement Bruneel

Door CASO erkende Deskundige Sloopinventaris Afvalstoffen

Confederatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken