Bouwadvies

Advies- & Bouwmanagement Bruneel verleent diensten aan de bouwsector

De beste manier voor het oplossen van geschillen is ervoor te zorgen dat er geen geschillen ontstaan.

Hierdoor dienen zowel de contractuele als de technische bepalingen duidelijk te zijn.

Manieren die daarbij kunnen helpen zijn:

  • Een duidelijke technische omschrijving van wat moet worden uitgevoerd
  • en waar het moet worden uitgevoerd:
   • Duidelijke, voldoende gedetailleerde plannen.
   • Een technische beschrijving hoe de uitvoering dient te gebeuren.
   • Een opsomming welke materialen daarvoor moeten worden toegepast.
   • Een duidelijke meetstaat, met daarin de voorziene posten.
  • Een aannemingsovereenkomst met correct opgestelde en duidelijke contractuele bepalingen, waarin de rechten en plichten van alle betrokken partijen ondubbelzinnig worden omschreven.
  • Bestellingen, verrekeningen, wijzigingen, ... die tijdens de uitvoering van de werken worden overeengekomen dienen schriftelijk te worden opgesteld .
  • Bij de uitvoering van werken in regie wordt een regieboek bijgehouden waarin elke dag het aantal gepresteerde uren en de geleverde materialen worden genoteerd en door alle partijen voor akkoord wordt ondertekend.
  • Een regelmatige controle van de werken waarbij gelet wordt op cruciale punten van de uitvoering.

Advies- & Bouwmanagement Bruneel verleent diensten aan de bouwsector.

Wij beschikken over een brede kennis van: kostencalculatie, bouwtechniek, bouwprocessen, kostprijzen van producten, materialen en systemen.

Onze opdrachtgevers bewegen zich op het terrein van de woningbouw, utiliteitsbouw, industriebouw en grond-, en wegenbouw.

Het soort projecten waarvoor de expertise van Advies- & Bouwmanagement Bruneel wordt ingeschakeld, varieert. Bijvoorbeeld hoog- en laagbouwwoningen, woningrenovaties, enzovoort.

Opmaak van lastenboek en meetstaat, contacteren van onderaannemers, opstellen van contracten en projectopvolging, tevens het opstellen van bouwkostenbegrotingen, of het maken van een duidelijk onderbouwde berekening van min- en meerwerken behoren tot ons dienstenpakket.

Dat alles maakt ons tot een betrokken partner en adviseur die u in meerdere fases van een project kunt inschakelen.

De opgeleverde opdracht evalueren we samen met de opdrachtgever. De kennis en ervaring die bij het project zijn opgedaan blijven zo behouden voor uw eventuele vervolgopdrachten.