Asbestinventarissen

Wat is een asbestinventaris?

Een asbestinventaris is een document waarin een oplijsting van de asbesthoudende materialen in een gebouw of werkzone worden beschreven. Het wordt opgesteld na een voorafgaande inspectie ter plaatse.

Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit, geeft de asbestinventaris advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen.


2 soorten asbestinventarissen

- Een destructieve asbestinventaris:

wordt opgesteld voor renovatie- en afbraakwerken.

Elk sloopopvolgingsplan moet een destructieve asbestinventaris bevatten.

Tijdens de inspectie worden wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen.

- Een niet-destructieve asbestinventaris:

beschrijft enkel de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw.


Vaak wordt ook een staalname genomen van verdacht materiaal voor een laboanalyse om met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet.

Hiervoor moet dan een stukje van het materiaal verwijderd worden.


Besluit

Na afspraak komen we ter plaatse voor een rondgang om de asbesthoudende materialen op te sporen en te inventariseren.

Indien nodig nemen we stalen van asbestverdachte materialen en laten die analyseren in een erkend laboratorium.

U ontvangt een leesbare gedetailleerde asbestinventaris die opgesteld is conform KB van 16 maart 2006.


Voorbeelden van waar asbest kan voorkomen