Afkoppelingsadviseur

Afkoppelen Naar een integrale zorg voor water

In uw straat starten binnenkort wegen- en rioleringswerken. Tijdens deze werken zal men een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Dit betekent dat regenwater en afvalwater apart afgevoerd worden. Het aanleggen van een dergelijk stelsel heeft ook een aantal gevolgen voor u. U zal namelijk moeten ‘afkoppelen’. Wat afkoppelen precies is, leest u verder.

Waarschijnlijk ervaart u deze afkoppelingsplicht niet als positief, maar u staat er zeker niet alleen voor. De gemeente voorziet namelijk in een aantal subsidies, zowel voor deze afkoppeling als voor een aantal andere voorzieningen die bijdragen aan een schonere leefomgeving en beter milieu. Verder krijgt u een duidelijk beeld van wat u mag verwachten.

Is afkoppelen verplicht?

JA. De Europese regelgeving legt een goede kwaliteit van de waterlopen tegen 2015. Op niveau van Vlaanderen werd deze regelgeving vertaald in de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem II). Onder Vlarem II wordt gestreefd naar een maximaal aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel bij de aanleg of heraanleg van riolering. Dit wil zeggen dat het afvalwater en het regenwater via twee aparte leidingen – DWA, droogweerafvoer (voor afvalwater) en RWA, regenwaterafvoer (voor regenwater) – worden afgevoerd. Het afvalwater vertrekt richting een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), waar het wordt gezuiverd. Het regenwater wordt naar grachten en waterlopen afgevoerd.

Maar het scheiden van regenwater en afvalwater beperkt zich niet tot het openbare gedeelte, de Vlaamse milieuwetgeving verplicht ook het scheiden op privaat domein.

In de praktijk betekent dit dat ook het regenwater en afvalwater van uw woning gescheiden dient afgevoerd te worden van zodra er een gescheiden stelsel in uw straat wordt aangelegd. Dit is het zogenaamde ‘afkoppelen’.

Wat dient afgekoppeld te worden?

Al het regenwater afkomstig van dakoppervlakten en andere verharde oppervlakten dient te worden afgekoppeld.

Voor een bestaande gesloten bebouwing dient enkel het regenwater van die verharde oppervlakten te worden afgekoppeld waarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd. In de meeste gevallen komt dit erop neer dat enkel de voorste helft van de daken van gesloten bebouwingen dient te worden afgekoppeld.

Voor bestaande halfopen of open bebouwingen is een volledige scheiding van het afvalwater en regenwater verplicht, wanneer er in de straat een gescheiden riolering wordt aangelegd.

Voor nieuwbouwwoningen of bij grondige verbouwingen is een volledige scheiding van afvalwater en regenwater steeds verplicht.

De voordelen van afkoppelen

Het correct afkoppelen van regenwater betekent een ontlasting voor het milieu, maar ook u vaart er wel bij. De voordelen op een rijtje:

- Regenwater: handig in het huishouden

We beschikken over de voortdurende luxe van leidingwater zonder dat we daarbij stilstaan. Dit water is drinkbaar en geschikt voor voedselbereidingen, de vaat(was) en onze persoonlijke hygiëne.

Maar eigenlijk vragen heel wat toepassingen in en rond het huis helemaal geen drinkwaterkwaliteit: de schoonmaak, de was, het toilet spoelen, bloemen en planten begieten, de auto wassen… Het gaat evengoed met regenwater.

Mits de plaatsing van een regenwaterinstallatie kan u het regenwater dat u afkoppelt, opvangen en gebruiken. Het scheelt een stuk op uw waterfactuur.

- De werking van het rioolstelsel wordt verbeterd. Dit is belangrijk want:

*Het beperkt de kans op overstromingen,

*De vervuiling van onze waterlopen wordt een halt toegeroepen,

*De rioolwaterzuiveringsinstallaties werken een stuk efficiënter.

- U kunt eventueel overtollig regenwater laten infiltreren in de bodem, wanneer de bodemeigenschappen dit toelaten

Dit vermijdt de overbelasting van de regenwaterafvoer, maar is bovendien zeer belangrijk voor het evenwicht van de waterhuishouding. Het regenwater sijpelt de ondergrond in, waardoor uitdroging van het milieu wordt vermeden.

Wat indien u niet afkoppelt?

Bij gescheiden stelsels, die voorzien zijn om afval- en regenwater afzonderlijk af te voeren, worden kleine afvalwaterleidingen gebruikt.

Deze nieuwe afvalwaterleidingen zijn gemaakt om enkel afvalwater af te voeren. Dit betekent dat ze er niet op voorzien zijn om ook nog regenwater af te voeren. Indien u niet afkoppelt dan vergroot u de kans op overstromingen, geurhinder en wateroverlast, zelfs tot in uw woning.