Asbestattest

Asbestattest verplicht bij verkoop vanaf 2022

Asbestattest bij verkoop


Vlaanderen wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen.

Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil de Vlaamse Regering tegen uiterlijk 2040 Vlaanderen asbestveilig maken.


Daarom wordt in de loop van 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001.

Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een gebouw over een asbestattest beschikken.

Bij verhuur is de eigenaar verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.


Een asbestattest beschrijft welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

De inventarisatie voor een asbestattest is 'niet-destructief'. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om rechtstreeks waarneembare materialen.


Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen.

Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel.